Betalen we te veel aan medicatie

Betalen we te veel aan medicatie


 Alenia 2


  • Het is onmogelijk om 2 miljoen euro terug te betalen.
  • Innovatieve medicijnen op de mart blijven komen maar de bedrijven vragen hoge prijzen.
  • Jammer is dat we de noodzakeljike behandeling om economische redenen.
  • Een structureel van koers veranderen is nodig


 Alenia 2

  • De terugbetaalde geneesmiddelen tussen 2014-2019 opliepen tot 4, 7 miljard euro.
  • Sommige medicijnen zijn antitumorale medicijnen voor kankerpatientne mogen alleen op zh afheleverd worden: zh opname.
  • Alleerduurste geneesmiddelen hebben geen groot impact op het budget omdat er weinig patienten zijn die die medicijnen moetne nemen.


 Alenia 3

  • De medicatie die zwaar doorweegt is net onder de prijscategorie.
  • Het medicijn met de grootste financiele impact is he kankergeneesmiddel dat jaarlijks 53.430 per patient kost.
  • 3000 Belgen gebruiken het kankermedicijn: hangt er een stevig prijskaartje aan.

Probleem 1


Waarom zijn Innovatie geeneesmiddelen vaak onbetaalbaar?


 


Alinea 1


· De 15 jarige Elias lijdt aan nierziekte aHUS.


· Het geneesmiddel dat hij kreeg, kost 18000 euro per maand.


· de Commissie Tegemoetkoming zocht uit bij welke groep aHUS patienten het middel een maximaal effect geeft


· De medicatie werd niet terugbetaald omdat Eilas niet hoort bij de groep van aHUS patienten  het middel een maximaal effect geeft.


· Zo veel veronwaardiging dat de regering actie onderneemt


· Vandaag krijgen alle aHUS patienten Soliris terugbetaald


Alinea 2


· Dat we voor sommige medicatie veel geld overhebben heeft te maken met het feit dat de medicatie de levensverwachting of- kwalititeit van de mensen die ze nemen er opvallend op vooruitgaat.


· Sommige nieuwe geneesmiddelen is dat daadwerkelijk het geval die weinig bijdragen.


· Niet alle nieuwe kankermedicijnen innovatief als de producent beweert. Toch wordt er vaak heel veel voor betaald.


Alinea 3


 


· De investering van het farmabedrijf bepaalt de medicatieprijs.


· We weten helemaal niet hoe duur de ontwikkeling en productie van een geneesmiddel is.


· Bij Een billijk =acceptabel, behoorlijk, eerlijk winstprecentage optellen van de kosten van de ontwikkeling komen we tot een rendabel(goedkoop, lucartief)  prijs voor de producent.


Alinea 4


· Veel inkt gevloeied over de ontwikkelingskosten.


· Keer op keer wordt erop gewezen dat De basisresearch gebeurt in universiteiten dan in farmaceutische bedrijven.


· Nergens oplaat dat producenten gigantische prijzen vragen voor medicatie die met publieke middelen is ontwikkeld.


Aliniea 5


· Normaal is dat farmabedrijven een hoge prijs vrage om hun invetering terug te verdienen.


· Innovatie gebeurt steeds in partnerschappen. Dat komt doordat kleinere biotechnologische bederijven wel een middel kunnen ontwikkelen maar meestal niet over de nodige infrastructuur en organisiatie beschikken om het op de markt te brengen. B.V had Pfizer geen alliantie met BioNTech gesloten, dan had het nooit zijn covidvaccin kunnen afleveren.


Alinea 6


 


· De prijzen niet door het dak gaan is te voorkomen door meer intiatief nemen die de overheden moeten nemen op internationaal niveaus


· Meer samenwerking tussen overheden en farmabedrijven in de ontwikkeling van belangrijke, dure geneesmiddelen.


Alinea 7


· Evalureren naar een systeem dat niet alleen op riscicokapitaal van de industrie gebaseerd is.


· Beter werken met internationale investeringsfondsen die onder meer de Europese Unie, de Wereldbank


 


Alineia 8


 


Probleem 2


Niemand weet wat met farmabederijven wordt afgesproken.


· In 2019 Magie de Block weerlegt dat in het parlement  weerlegt dat in de afgelopen jaren de sociale zekerheid een half miljard euro is kwijtgespleed omdat veel duurdre variant Lucentis wordt betaald


· Ze zou geslaagd zijn via een geheime deal om de prijs van Lucentis even goedkoop is als andre goedkope medicaties.


· Ze klemt de lippen op elkaar over de omvang van de korting die ze heeft gekregen.


 


Alinea 2


 


· Een aparte procedure voo de terugbetaling van hele dure medicaties bestaat sinds 2010.


· Daardoor kunnen patienten dure innovatieve medicaties krijgen waarvan de kosteneffectiviteit of doeltreffendheid nog onzekerheid bestaat op het moment van het toedienen.


· Farmaceutische bedrijven geven kortign op nieuwe geneesmiddelen in ruil voor de toestemming om het alvast op de markt te brengen.


· Outcome-based agreement is dat de vergoeding voor een geneesmiddel bij toedieneing wordt betaal en een tweede deel pas als blijkt dat het werkt.


· In praktijk krijgt het bedrijf het bedrag in één keer maar het moet het een deel terugstorten als het middel niet effectief blijkt te zijn wat voor een ingewikkeld systeem zorgt.


 


Aliniea 3


 


· Er zijn veel kritiek op die contracten.


· Gebrek aan trasparantie maakt het moeilijk om de kosteneffectiviteit van die geneesmiddelen in te schatten en te rechtvaardigen.


 


 


Alinea 3


· Zou meer transparantie tot lagere prijzen leiden?


· Ideologisch kun je argumenten bedenken voor kostentransparatie, maar economisch is het een heel slecht idee.


· Worden de onderhandelende prijzen openbaar gemaakt, dan zullen bedrijven net veel grotere kortingen geven.


 


 


 


Alinea 4


· Onderhandelingspotiesies van de overheid bij vertrouwlijke contracten ondermijnt in het geval van de Belgische markt omdat Belgie een kleine markt heeft.


 


 


 


Alinea 5


· Het veel beter zou zijn zijn als negotiaties met farmaceutische multinationals vaker op Europees niveau zouden gebeuren.


· Als het om een markt van meer dan 400 miljoe mensen gaat, zullen de bedrijven wel willen luisteren. Dan zou het tenminste impact hebben als de overheid aangeeft dat geneesmiddelen te duur zijn en er over een nieuw model moet worden nagedacht.


· Europese Unie heeft niets ove gezondheidszorg en sociale zaken te zeggen.


 


 


Alinea 6


 


· Met vereende krachte te onderhandelen is de vrucht afgeworpen dat Zolgensma, het medicijn van baby Pia terugbetaald in Belgie, Nederland, en Ireland die prijsafspraken hadden gemaakt met Novartis bedrijf dat dure en innovatieve geneesmiddelen ontwekkilt.


 


 


 


 


 


Probleem 3


De ziekteverzekring kan niet elk geneesmiddel terugbetalen


Alinea 1


· Er zijn 4 categorien ingedeeld:


A: helemaal terugbetaald


B: en C: gedeeltelijk


D helemaal niet


 


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment